Projekt zakończony

W kwietniu w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach odbyła się otwarta konferencja podsumowująca realizację projektu „Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovk

Jego głównym celem było przybliżenie i utrwalenie dziedzictwa historycznego Kęt i miasta partnerskiego Turzovka na Słowacji.
W konferencji uczestniczyli słowaccy delegaci wraz z Primatorem Turzovki – JUDr. Ľubomírem Golisem, zaproszeni goście, społecznicy, mieszkańcy a także przedstawiciele kęckiego magistratu z burmistrzem gminy Kęty Krzysztofem Janem Klęczarem, który oficjalnie przywitał przybyłych gości i otworzył konferencję.
Dalszą część konferencji prowadziła koordynator projektu z ramienia Urzędu Gminy Kęty Paulina Nikiel-Muś, przybliżając przybyłym poszczególne etapy realizacji projektu oraz opracowane i wykonane materiały promocyjne. W trakcie roku trwania projektu prowadzono zarówno działania miękkie (wymiany delegacji i udział w  warsztatach rękodzielniczych i prelekcjach), jak i realizowano działania promocyjne mające na celu utrwalenie założonych celów projektu poprzez wydanie bogatego albumu historycznego i biuletynu turystycznego z mapką, wykonanie oznaczeń na obiekty o znaczeniu historycznym, zakup nowoczesnych gablot muzealnych czy opracowanie wirtualnej trasy do zwiedzania.
Omówieniem strony merytorycznej projektu, a w szczególności zawartości bogato ilustrowanego albumu, zajęła się dyrektor Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach dr Marta Tylza-Janosz. W ramach panelu edukacyjnego swój wykład na temat dziedzictwa historycznego, kulturowego i kęckich zabytków przedstawił dr Andrzej Małysa. W krótkim wystąpieniu swoje uznanie wyraził Pan Kazimierz Brzuska, społecznik i przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt, któremu dbałość o historię miasta jest szczególnie bliska.
Podsumowując, organizatorzy wyrazili nadzieję, że wszystkie przeprowadzone działania i aktywności przyczynią się do zwiększenia świadomości historycznej mieszkańców Kęt - miasta z ponad 740-letnią historią zgodnie z dewizą, iż dziedzictwo historyczne nosi w sobie każdy z nas… Warto również przypominać społeczności obu państw, jak barwne dziedzictwo historyczne i kulturalne posiadamy oraz jak wiele nas łączy.
 
Ach


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama