Problemy z obwodnicą

W drugim przetargu związanym z budową obwodnicy Zatora w ciągu dróg nr 28 i 44 poznamy tylko wykonawcę dokumentacji projektowej nowej drogi.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przetarg na roboty związane z budową obwodnicy planowany jest dopiero na listopad 2021 roku, zaś oddanie drogi do użytku możliwe będzie dopiero końcem 2023 roku.

Powodem opóźnień są wysokie ceny oferowane przez wykonawców. W przeprowadzonym zimą postępowaniu na projekt i budowę obwodnicy wszystkie złożone oferty (było ich 6) znacznie przekraczały budżet zaplanowany na realizację zadania przez inwestora, którym jest krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Najtańsza oferta na wykonanie projektu i budowę liczącego 2,1 km odcinka drogi opiewała bowiem na kwotę ponad 69,5 miliona złotych, zaś budżet przeznaczony przez zlecającego wynosi niewiele ponad 48 milionów. 
W związku z brakiem możliwości powiększenia budżetu na inwestycję, GDDKiA podjęła decyzję o podzieleniu realizacji budowy zatorskiej obwodnicy na dwa etapy. Przetarg na I etap prac ma zostać ogłoszony w czerwcu i będzie obejmował wykonanie projektu obwodnicy wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRiD. Na realizację tego etapu wykonawca będzie miał czas do końca 2021 roku. Dopiero wtedy ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane przy obwodnicy. Zgodnie z nowym harmonogramem przedstawionym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót to czerwiec 2022 r., zaś zakończenie robót ma nastąpić końcem 2023 roku. Wtedy nową drogą będą mogły przejechać pierwsze samochody. 
Przypomnijmy, że inwestycja ma być realizowana z wykorzystaniem nowatorskiej technologii BIM (Building Information Modeling), w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystania na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac. GDDKiA liczy, że zastosowanie nowoczesnej technologii wpłynie na wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych w całym cyklu życia obiektów budowlanych. 
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama