Pieniądze na inwestycje

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. W. Pileckiego w Oświęcimiu otrzymała 22,5 mln zł na modernizację historycznego budynku, znajdującego się w kampusie uczelni

Obiekt zostanie zaadaptowany na potrzeby kształcenia praktycznego oraz Biblioteki Akademickiej. Symboliczny czek rektorowi uczelni przekazał wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Środki zostaną przeznaczone na modernizację 4 kondygnacyjnego, historycznego budynku znajdującego się na terenie kampusu uczelni. Rozpoczęty kilka miesięcy temu remont to największa inwestycja w historii PWSZ w Oświęcimiu. Powstanie tu m.in.  nowoczesne Centrum Kształcenia Medycznego oraz Centrum Kształcenia Inżynieryjnego. Znajdzie się też miejsce dla Biblioteki Akademickiej. Całkowita powierzchnia obiektu będzie wynosiła blisko 10 tys. m2. W wyremontowanym budynku znajdą się nowoczesne multimedialne sale wykładowe, laboratoria i pracownie kształcenia praktycznego.
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tegorocznym budżecie znalazło kwotę, która pozwoli nie tylko rozpocząć prace remontowe, ale też posunąć je zdecydowanie do przodu. Już wkrótce w budynku, który przypomina ruinę, rozpoczną działalność centra kształcenia medycznego oraz inżynieryjnego. Wkładem resortu w ten remont będzie 22,5 mln zł  – powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas wizyty w oświęcimskiej uczelni.
Inwestycja umożliwi kształcenie na nowych kierunkach studiów tj. mechatronika czy ratownictwo medyczne. Powiększenie bazy dydaktycznej stanie się dla uczelni szansą na podjęcie współpracy z regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym Rozwój infrastruktury stanie się również szansą dla uczelni na pozyskanie większej liczby studentów.
Przypomnijmy, że w 2018 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało na remont budynku oświęcimskiej PWSZ kwotę prawie 13 milionów złotych z rządowych obligacji skarbowych. Łącznie ministerstwo na remont największego budynku uczelni przekazało już ponad 35 milionów złotych, co w znacznej mierze zabezpiecza pokrycie koszty planowanej inwestycji. 
Przekazanie środków na remont obiektu to nie jedyna dobra informacja, jaką władze uczelni usłyszały podczas  wizyty wicepremiera Gowina w Oświęcimiu. Towarzysząca Gowinowi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz poinformowała, że PWSZ w Oświęcimiu znalazła się w gronie 15 uczelni, do których w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości w 2019 r. trafi 1 mln zł.  – PWSZ w Oświęcimiu jest jedną z 15 najlepszych wyższych szkół zawodowych w Polsce, które mogą się ubiegać o te środki. Pomogą one sfinansować pomoce dydaktyczne i specjalne kursy kształcenia - podkreśliła Emilewicz przekazując symboliczny czek.
jar


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama