Tworzą aglomerację

Miasto i gmina Oświęcim chcą ze sobą współpracować - rozwijać się i rozwiązywać problemy, jakie napotykają funkcjonując obok siebie.

Pomoże im w tym Aglomeracja Oświęcimska, którą powołali pod koniec marca. Na razie są w niej dwa samorządy, ale jej formuła jest otwarta na innych. Dokument precyzujący obszary współpracy został uroczycie podpisany przez partnerów porozumienia: prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta i wójta gminy Oświęcim Mirosława Smolarka w sali reprezentacyjnej Muzeum Zamek. 
Samorządowcy miasta i gminy chcą współpracować przy budowie ścieżek rowerowych, prowadzić wspólną politykę dotyczącą seniorów, a także razem pozyskiwać fundusze unijne. W planach jest również budowa sieci rowerów miejskich, który obok kilku punktów wypożyczeń w mieście, objąłby również Harmęże i Brzezinkę. – Podstawą naszego działania jest partnerstwo samorządów oraz rozwój i poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji – mówił prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. – Nie chcemy konkurować, chcemy pokazywać, że ten wspólny organizm, jakim jest aglomeracja stworzy świetną ofertę do zamieszkania, dobrego dostępu do infrastruktury sportowej, edukacji, wydarzeń kulturalnych. Nie chcemy się zamykać w swoim obszarze, wspólnie możemy zrobić więcej. To początek współpracy, która być może doprowadzi w przyszłości do tego, by nasze społeczności się zaakceptowały i uznały, że nasze współdziałanie daje nam wspólną korzyść – podkreślał prezydent. Wójt gminy Mirosław Smolarek mówił, że miasto i gmina współpracują ze sobą już od dłuższego czasu. – Mamy też wspólne interesy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji czy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Strażacy z naszych ochotniczych straży pożarnych są dysponowani do różnych zadań, zarówno w mieście jak i gminie. Współpracujemy również w oświacie i nasze współdziałanie jest coraz bardziej widoczne i owocne, bo robimy to dla naszych mieszkańców. Warto zrobić więc kolejny krok, aby je sformalizować. Na pewno będzie się to opłacać mieszkańcom miasta i gminy – mówił wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek. – Nie możemy się dzielić, powinniśmy się łączyć – dodał. Mówił też, że widoczną korzyścią dla gminy będzie karta seniora, który pozwoli mieszkańcom gminy po 60 roku życia korzystać z oferty krytej pływalni. – W porozumieniu z miastem wprowadzimy ją na tych samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców Oświęcimia. Zacznie funkcjonować od 1 maja – wyjaśnił.
Aglomeracja Oświęcimska to jeden z pierwszych w skali województwa małopolskiego projektów o woli współpracy dwóch oddzielnych, a zarazem sąsiadujących samorządów. Dzięki niemu łatwiej o kompleksowe rozwiązywanie problemów, jakie napotykają funkcjonując obok siebie. Partnerzy deklarują, że chcą m. in. działać na rzecz ochrony zdrowia i seniorów. Wspólnie realizować sieć ścieżek rowerowych czy tras turystycznych wiodących w najpiękniejsze zakątki ziemi oświęcimskiej. Współpraca może przynieść dobre efekty w dziedzinie ochrony powietrza, zwłaszcza działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, tak bardzo potrzebnych miastu i gminie Oświęcim. Otwarta na wspólne działanie jest także kultura, sport czy rekreacja. Wspólnym interesem jest również promocja gospodarcza oraz przygotowanie ofert inwestycyjnych czy promocja projektu Aglomeracji Oświęcimskiej. Jedną z korzyści będzie możliwość ubiegania się o pieniądze unijne na wspólne projekty. Aglomeracja miałaby pomóc też rozwiązywać wspólne problemy z zakresu komunikacji miejskiej czy gospodarki komunalnej oraz rozwoju infrastruktury technicznej.
Za poszczególne obszary współpracy odpowiadać będą grupy zadaniowe. Samorządy raz w roku będą omawiać zrealizowane zadania oraz określać harmonogramy prac na kolejny rok. Aglomeracja Oświęcimska nie stanowi odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa.
Jak podkreślają sygnatariusze formuła projektu jest otwarta. Mogą do niej przystąpić inne okoliczne samorządy. Aglomeracja Oświęcimska to liczący 100 km kw. obszar zamieszkały przez 57 tys. mieszkańców.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama