Spotkanie z włodarzami gmin

Inwestycje drogowe i ochrona środowiska to główne tematy poruszane podczas spotkania przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu oświęcimskiego.

Prezydent Oświęcimia, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz członkowie Zarządu Powiatu przybyli na zaproszenie Starosty Oświęcimskiego. Ustalono, że tego typu wspólne spotkania konsultacyjne powinny odbywać się w cyklach półrocznych, według alfabetu, w każdej gminie.
Przy okazji omawiania inwestycji drogowych zauważono, że w kontekście rozwoju parku rozrywki w Zatorze, obecne rozwiązania komunikacyjne są opóźnione o co najmniej pięć lat i wymagają pilnych inwestycji ponadpowiatowych. 
W kolejnym punkcie Starosta poinformował o inicjatywie Komendanta Policji Powiatowej Roberta Chowańca, który prosi o pomoc w sfinansowaniu wykonania sztandaru dla Policji. Inicjatywa ta wiąże się z przypadającą w tym roku 100. rocznicą powstania Polskiej Policji Państwowej. Koszt sztandaru oraz zorganizowania okolicznościowej uroczystości to około 22 tys. zł.
– Powiat postara się sfinansować większą część kosztów wykonania sztandaru, liczę że gminy pomogą zorganizować uroczystość jego przekazania, która zarazem będzie miała rangę obchodów stulecia powstania Polskiej Policji Państwowej – mówi Starosta Marcin Niedziela.
Starosta zaproponował również dyskusję dotyczącą poszerzenia o nowe formy, współpracy z przedsiębiorcami. – Uważam, że wypracowanie jakiegoś rodzaju forum dla przedsiębiorców może być wsparciem dla lokalnego rozwoju – powiedział Starosta. Włodarze gmin zauważyli, że na bazie ich doświadczeń, najlepsze efekty daje wspieranie inicjatyw wychodzących ze środowisk biznesowych.
Ostatnim punktem dyskusji była kwestia ochrony środowiska. W naszym powiecie są jeszcze gminy, które dla budynków użyteczności publicznej stosują ogrzewanie węglowe. Burmistrz Chełmka zarekomendował zamianę takich rozwiązań na pompy ciepła. W tym celu posłużył się rozwiązaniem z jego gminy, gdzie oprócz dofinansowania na to odnawialne źródło ciepła, uzyskano korzyść w postaci oszczędności m.in. na zakupie węgla.
Kolejne spotkanie, którego gospodarzem będzie gmina Brzeszcze, odbędzie się w czerwcu.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama