Wadowice pamiętają

2 kwietnia w Wadowicach uczczono 14. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

Kwiaty pod pomnikiem Ojca Świętego złożyli przedstawiciele władz gminy, powiatu i województwa, mieszkańcy Wadowic oraz wielu pielgrzymów i turystów przybyłych w tym dniu do papieskiego miasta.
„Najdrożsi bracia i siostry, o godzinie 21.37 nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca” - to już 14 lat od momentu, kiedy abp Leonardo Sandri ogłosił światu informację o śmierci Papieża z Wadowic.
We wtorek 2 kwietnia w Wadowicach cały dzień wspominano Wielkiego Rodaka. Od rana mieszkańcy oraz pielgrzymi z całej Polski tłumnie pojawiali się pod pomnikiem Jana Pawła II, aby  uczcić  14. rocznicę  śmierci Ojca  Świętego.  Szczególną datę  przypominały papieskie flagi, które już kilka dni wcześniej ozdobiły wadowicki rynek.
Kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II złożyli także przedstawiciele samorządów gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, m.in. burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas i wicestarosta Beata Smolec, przewodniczący rady miejskiej i powiatowej – Piotr Hajnosz i Zofia Kaczyńska, radny wojewódzki Filip Kaczyński oraz liczne grono radnych gminnych. - W czasie, gdy razem z przedstawicielami samorządów gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego składaliśmy kwiaty, spotkaliśmy grupę pensjonariuszy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, którzy przejechali prawie 150 kilometrów, aby tego dnia być razem z nami – mówi burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński. 
O godzinie 21:00 pod pomnikiem św. Jana Pawła II odbył się Apel Pamięci.
14 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 Papież z Wadowic „powrócił do domu Ojca”. Miliony ludzi w różnych zakątkach świata modliło się za naszego rodaka. Również Wadowiczanie licznie nawiedzali w tym czasie Bazylikę Mniejszą, miejsce chrztu i komunii świętej młodego Karola Wojtyły. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się  8 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Prostą trumnę z drewna cyprysowego ustawiono na pl. Świętego Piotra. Mszy świętej koncelebrowanej przez kolegium kardynalskie i patriarchów kościołów wschodnich przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger, który jedenaście dni później ogłoszony został papieżem Benedyktem XVI. Plac zgromadził w tym dniu tłumy wiernych. Szacuje się, że w nabożeństwie brało udział ponad 300 000 wiernych, a w całym Rzymie na placach i skwerach 5 milionów ludzi, w tym ok. 1,5 mln z Polski.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama