Powstaną kolejne kluby seniora

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przekazał 19 gminom z Małopolski promesy w ramach programu „Senior+”.

Dotacje na stworzenie klubów seniora otrzymały m.in. Kalwaria Zebrzydowska i Wieprz. 
W ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+ samorządy z województwa małopolskiego otrzymają prawie 5,2 mln zł, w tym 2,9 mln na utworzenie i 2,3 mln na prowadzenie placówek dla osób starszych. Pozwoli to utworzyć 480 nowych miejsc w Dziennych Domach i Klubach oraz dofinansować kolejne 1381 miejsc w placówkach już istniejących. 
W ramach tegorocznej edycji programu Senior+ w województwie małopolskim powstanie 19 placówek dla osób starszych, z tego 3 Domy i 16 Klubów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości. W naszym regionie wsparcie otrzymały: Kalwaria Zebrzydowska oraz Wieprz. 
W Kalwarii Zebrzydowskiej  Klub Seniora powstanie przy ul. Partyzantów, gdzie gmina wyremontuje budynek i wyposaży go w niezbędny sprzęt. Wartość prac wnosiła będzie 300 tys. zł, z czego połowa pochodziła będzie z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jeszcze większe dofinansowanie otrzymał Wieprz, który na stworzenie Dziennego Domu Senior+ w swojej gminie otrzymał 300 tysięcy złotych. 
Placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej i Wieprzu będą kolejnymi utworzonymi na naszym terenie w ramach programu Senior+. Dzienne Domy Senior+ funkcjonują już bowiem w Kętach, Jawiszowicach i w Marcyporębie w gminie Brzeźnica. 
Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie nowych placówek lub na dofinansowanie bieżącej działalności istniejących. już placówek. Dofinansowanie utworzenia Dziennego Domu Senior+ może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie Klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.
Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.
 
wad


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama