W trosce o czyste powietrze

1 marca w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyło się spotkanie, włodarzy gmin oraz powiatu, poświęcone poprawie jakości powietrza w powiecie.

Władze Powiatu Oświęcimskiego reprezentowali Starosta Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz. Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Powiatu, poświęcone było wymianie doświadczeń z dotychczasowych działań związanych z realizacją zadań określonych w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. 
Samorządowcy podkreślili, że obecnie w gminach realizowane są programy wsparcia finansowego wymiany kotłów na urządzenia nowej generacji, jednocześnie zwiększa się skala kontroli palenisk w gospodarstwach domowych. Zauważono, że obecne formy wsparcia dla gmin z programów rządowych są nieefektywne, dlatego poproszono o zorganizowanie spotkania z posłami z regionu małopolski zachodniej, zwłaszcza z posłami partii rządzącej.
Prowadzący spotkanie wicestarosta Paweł Kobielusz podziękował za przedstawienie działań podejmowanych przez gminy i zaznaczył, że jak pokazują pomiary, niestety działania te nie są jeszcze wystarczające. – Problem nie jest proporcjonalny do wielkości gminy. Mniejsza gmina może mieć zdecydowanie więcej kotłów do wymiany. Wynika to ze specyfiki dominującego rodzaju budownictwa na danym terenie. Budownictwo wielorodzinne generuje mniej szkodliwej emisji niż domy jednorodzinne – mówi wicestarosta.
Przypomnijmy, że od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Ponadto, nie można też eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Dodatkowo do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, a do końca 2026 roku także kotłów, które obecnie spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
W związku z potrzebą podejmowania rożnych działań, Powiat, na przełomie kwietnia i maja, planuje zorganizować, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, konferencję dla włodarzy gmin, pracowników i innych zainteresowanych osób, na którą już serdecznie zapraszamy – dodaje wicestarosta.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama