Gmina pamięta o strażakach

Gmina Kalwaria Zebrzydowska każdego roku przeznacza znaczne środki finansowe na funkcjonowanie 9 jednostek OSP z terenu gminy.

Warto przypomnieć, że tylko w 2018 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska dofinansowała zakup dwóch samochodów bojowych: dla OSP Brody i OSP Stanisław Dolny, na łączną kwotę blisko 800 tys. zł. Zgodnie z założonym planem wsparcia i planem zakupów wozów bojowych kolejnymi jednostkami, dla których zostaną zakupione samochody bojowe to OSP Kalwaria Zebrzydowska oraz OSP Przytkowice. Z propozycją przeznaczenia 350 tys. zł na zakup samochodu dla OSP Kalwaria Zebrzydowska Burmistrz Miasta zwróci się do radnych już na najbliższej sesji. Równolegle władze gminy prowadzą rozmowy z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, posłem Edwardem Siarką na temat zakupu wozu bojowego dla OSP Kalwaria Zebrzydowska z Funduszu  Sprawiedliwości. Edward Siarka wizytował kalwaryjską jednostkę OSP w grudniu ubiegłego roku, przekazując informacje, które pozwalają pozytywnie myśleć o możliwości pozyskania wozu bojowego.
Władze samorządowe Kalwarii Zebrzydowskiej doskonale znają potrzeby wszystkich jednostek z terenu gminy systematycznie dokonując niezbędnych zakupów. Fundusz jaki gmina zabezpieczyła na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek w 2018 roku sięgnął miliona złotych. Wydatkowanie środków własnych połączone jest z poszukiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania OSP. Wszystkie jednostki biorą aktywny udział  w pozyskiwaniu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Województwa Małopolskiego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach konkursów: Bezpieczna Małopolska, Małopolskie Remiz i Bezpieczny Strażak.
Włodarze miasta mają jednak świadomość, że fundusze przeznaczane na funkcjonowanie jednostek ochotniczej straży pożarnej nie są wydawane na marne. Druhowie oraz będący w ich dyspozycji sprzęt ratowniczy w pełni zabezpieczają ład i porządek nie tylko na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,  ale również w sąsiednich miejscowościach. Spośród 9 jednostek OSP funkcjonujących w gminie aż trzy - w Kalwarii Zebrzydowskiej, Przytkowicach oraz w Zebrzydowicach – należą do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. 
Druhowie osiągają także spore sukcesy w zawodach pożarniczych. Drużyna OSP w Przytkowicach w ostatnich latach została mistrzem powiatu i województwa  zdobywała też czołowe miejsca w zawodach krajowych, co dało jej przepustkę do udziału w tegorocznej olimpiadzie drużyn pożarniczych w Szwajcarii. Z roku na rok coraz więcej druhów bierze także udział  w szkoleniach specjalistycznych oraz medycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Wadowicach oraz Ośrodki Szkolenia Medycznego.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama