Święty patron dla Powiatu

Biskup Bielsko-Żywiecki rozpoczął procedurę kościelną ustanowienia św. Maksymiliana Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej.

Do biskupa Romana Pindla wystąpił w tej sprawie Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec, realizując w ten sposób uchwałę Rady Powiatu podjętą 29 listopada 2017 r.
Swoją decyzję biskup ogłosił w Oświęcimiu w pierwszą niedzielę stycznia podczas gali wręczenia Nagrody św. Maksymiliana Marii Kolbego. Przyznawana jest ona za zaangażowanie i zasługi w działalności ewangelizacyjnej i apostolskiej. Obecny podczas gali Starosta Oświęcimski podziękował ks. biskupowi za wszczęcie procedury kościelnej w sprawie ustanowienia Świętego Maksymiliana Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej.
– Ze względów historycznych, w szczególnych przypadkach, dotyczących podniosłych okoliczności, Rada Powiatu w Oświęcimiu praktykuje używanie nazwy Ziemia Oświęcimska w rozumieniu obszaru całego Powiatu Oświęcimskiego, który w kontekście przedmiotowej sprawy znajduje się głównie w obszarze Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ale i częściowo Krakowskiej. Dlatego potrzebna będzie pozytywna opinia w tej sprawie Metropolity Krakowskiego, o którą wystąpi Ordynariusz Bielsko-Żywiecki – wyjaśnia starosta.
Wszystko rozpoczęło się od wniosku do władz powiatu wystosowanego przez o. dr. Piotra Cubera, Gwardiana Klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP w Harmężach. Przy klasztorze tym działa Centrum Świętego Maksymiliana. Wniosek był prośbą o wystąpienie do Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Biskupa Romana Pindla, w sprawie ustanowienia Świętego Maksymiliana Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej. Wniosek poparty został odrębnymi pismami różnych środowisk. Do inicjatywy dołączyli się dziekani z Ziemi Oświęcimskiej, proboszczowie parafii Dekanatu Oświęcimskiego, Bractwo Trzeźwości przy Parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, „Rycerstwo Niepokalanej” Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
Rada Powiatu w Oświęcimiu uznając zasadność wniosku, popartego przez różne środowiska społeczne i instytucje, upoważniła Starostę Oświęcimskiego do wystąpienia w tej sprawie do Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 
– Chociaż idea ustanawiania patrona dotyczy procedur kościelnych, to stosowaną praktyką jest uczestnictwo lokalnych władz świeckich w inicjowaniu działań na jej rzecz. Pozostawiając stronie kościelnej ocenę uwarunkowań religijnych sytuacji należy zauważyć, że działalność i postawa Świętego Maksymiliana promuje uniwersalne wartości, z których wynika troska i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka – mówi starosta Zbigniew Starzec.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy – „Męczeńska śmierć w obozie KL Auschwitz identyfikuje Świętego Maksymiliana Kolbego z Ziemią Oświęcimską i w sposób szczególny uprawnia jej mieszkańców do poczucia się depozytariuszami przesłania, które płynie z oddania swojego życia dla ratowania innego ludzkiego istnienia. Postać Świętego obecna jest w sferze aktywności powiatu oświęcimskiego. Święty Maksymilian jest patronem powiatowego szpitala, a samorząd powiatowy jest jednym z organizatorów corocznej Sesji Kolbiańskiej poświęconej aspektom moralnym trudnych wyborów i jednoznacznych postaw wobec zła, niesprawiedliwości i przemocy. W tym kontekście zasadnym jest przyjęcie uchwały i wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie Świętego Maksymiliana Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej”.
Procedura ustanowienia patrona jest kilkuetapowa i kończy się watykańskim Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wnioskodawcy mają nadzieję, że dekret będzie mógł być ogłoszony w maju tego roku, w 77. rocznicę deportacji św. Maksymiliana do obozu KL Auschwitz.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama