30-lecie Tow. Miłośników Ziemi Zatorskiej

30 grudnia Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej (TMZZ) obchodziło jubileusz 30-lecia działalności. Patronat nad jubileuszem objął M. Makuch Burmistrz Zatora.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym. Przed  Mszą św. z historią i zabytkami kościoła zapoznała zgromadzonych M. Fila przekazując folder – przewodnik  pt. „Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Jerzego w Zatorze”.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do Regionalnego Ośrodka Kultury, gdzie zasiedli przy stołach nakrytych m. in. karpiem zatorskim (dar RZD) przyrządzonym na trzy sposoby .
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem „Roty” Marii Konopnickiej. Prowadzący uroczystość  Łukasz Dziedzic i Maria Fila powitali zebranych, m.in. władze miasta i delegacje zaprzyjaźnionych towarzystw regionalnych z Wieliczki, Kalwarii Zebrzydowskiej i Trzebini.
Burmistrz Mariusz Makuch dokonał pokrojenia tortu przygotowanego na Jubileusz Towarzystwa. Maria Fila przedstawiła działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej w latach 1987–2017 ilustrując je multimedialną prezentacją slajdów. Wiesław Susek, przewodniczący działającej przy Towarzystwie Rady Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków zaprezentował sprawozdanie z działalności Rady również ilustrując je slajdami zabytków przed odnową i po odnowie konserwatorskiej.
Burmistrz z okazji Jubileuszu przekazał List Gratulacyjny i czek na 2000 zł (który Maria Fila przekazała RSOiRZZ na ratowanie zatorskich zabytków ) oraz nagrodził wszystkich działaczy (12-tu)  z 30 letnim stażem Medalami wybitymi z okazji 725 lecia Zatora.
Prezes TMZZ w imieniu Zarządu wręczyła dyplomy „Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej”  Elżbiecie Mostowik, Wiesławowi  Suskowi, Maciejowi Romańskiemu.
Następnie zostały wręczone jubileuszowe podziękowania, dyplomy, upominki, statuetki za owocną pracę na rzecz TMZZ oraz osobiste podziękowania Marii Fila za wspieranie w działalności.
W programie artystycznym wystąpiła Katarzyna Szybisty z kolędami i piosenkami, uczniowie ZSO: Bartosz Konik, Maria Wieliczko i Zuzanna Błażej, którzy recytowali wiersze o Małej Ojczyźnie - Ziemi Zatorskiej. 
Na zakończenie wspólnie zaśpiewano wiersz „Tu jest mój dom” autorstwa śp. Marii Brandys (wieloletniej prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej) na melodię piosenki „Casablanka”.
Po obiedzie i wpisach do Kroniki TMZZ udano się do siedziby Towarzystwa przy ul. Rynek 2, gdzie zwiedzono Izbę Regionalną Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia otwartą w 2014 r. Oprowadzały Maria Madej i Krystyna Zaporowska oraz Burmistrz Zatora Mariusz Makuch.  Wśród zebranych eksponatów jest wiele wyróżnień i nagród dla TMZZ, między innymi  statuetka Nagrody „Kryształy Soli” przyznana Towarzystwu Miłośników Ziemi Zatorskiej w 2017 r przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego, medal „Polonia Minor” oraz  odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
 
Maria Fila
 
Foto: Jadwiga Duda


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama