Pierwszy sensor w Zatorze

W styczniu na terenie Gminy Zator zainstalowano pierwszy sensor jakości powietrza, dzięki któremu możliwe jest sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Czujnik zbiera informacje dotyczące m.in. pyłów zawieszonych: PM 2.5, PM 10, temperatury, ciśnienia, wilgotności, a także innych parametrów. W oparciu o te dane sensor za pomocą barwnej skali w przystępny sposób informuje o aktualnym stanie powietrza.
Urządzenie zostało zainstalowane na budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Juliusza Słowackiego 15 w widocznym miejscu, tak aby przechodnie bez dostępu do internetu również byli świadomi poziomu zanieczyszczeń. Wyposażone jest w diody, które świecą się na zielono lub czerwono, zależnie od tego, czy zanieczyszczenie przekracza normy.
Sensor Airly wykorzystuje metodę laserową pomiaru jakości powietrza, stosowaną także w oficjalnych stacjach monitoringu. Jakość powietrza można sprawdzić online. Wyniki pomiaru dostępne są na stronie https://airly.eu/pl/
Każdy może również zainstalować darmową aplikację do śledzenia pomiaru jakości powietrza: aplikacja na Android lub aplikacja na iOS.
Trzeba mieć świadomość, że rejon Zatora ze względu na położenie geograficzne (kotlina) jest obszarem z tendencją do utrzymywania się i kumulacji zanieczyszczonego powietrza. Tym bardziej powinniśmy dołożyć wszelkich starań by modernizować nasze kotłownie, używać paliwa dobrej jakości, a pod żadnym pozorem nie rozpalać pieców śmieciami, odpadami, tworzywami itp.
Gmina Zator od dwóch lat dopłaca mieszkańcom do wymiany starych pieców na zasadach określonych uchwałą.
Wnioski o takie dofinansowanie na rok 2018 (do 4000 zł) można składać od 10 stycznia. Każdy może przyczynić się do polepszenia stanu powietrza, którym oddychamy. Poprawa będzie odczuwalna za kilka, kilkanaście lat.
Samorządy otrzymują coraz więcej uprawnień do kontrolowania prywatnych posesji pod kątem używanego paliwa do ogrzewania. Kary zasądzone w wyniku postępowań administracyjnych i postępowań sądowych sięgają do 5000 zł.
Zamontowany czujnik ma uświadamiać skalę problemu.
 
Foto: UM Zator


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama