Kontakt

Kurier Małopolski Zachodniej  – Miesięcznik informacyjny

ISSN 2544-5847

 
Wydawca: IDS Jarosław Zięba, 32-650 Kęty, ul. Asnyka 4
Redaktor naczelny: Jarosław Zięba, Redaguje: zespół
Kontakt z redakcją: tel. 606 767 669, e-mail: redakcja@KurierMZ.pl
Reklama: tel. 606 767 669, e-mail: marketing@KurierMZ.pl
 
Miesięcznik wpisany jest do Rejestru Dzienników i Czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Krakowie pod numerem 3140.
 
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.


Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama